2019 Yılının Getirdikleri

Yeni yılını gelişi ile her zaman olduğu gibi yeni oranlar ve vergi uygulamalar hayata geçer. Bu yılda değişen ekonomik veriler ışığında yeni istisna ve uygulamalar hayata geçmiş bulunmakta.

2019 yılı ile hayatımıza giren yeni uygulamaları sizlere aktarmak isteriz.

1-Mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 4 bin 400 TL olarak belirlendi. 2019 / Mart ayı içinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde uygulayacağımız ve konut kira gelirlerimizin vergi dışı bırakılacak kısmı olarak ifade etmemiz doğru olacaktır.

Örneğin aylık;

1.000.- konut kira geliri elde eden bir kişi

12.000. TL yıllık kira geliri

4.400. TL istisna tutarı (2018 yılında elde edilen gelirler için)

7.600. TL İstisna sonrası kalan kısım üzerinden indirimler düşüldükten sonra vergilendirme yapılacaktır. (2019 yılında elde edilen gelirler için istisna 5.400.- TL)

2-Konut, beyaz eşya, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörlerine yönelik katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi indirimleri 3 ay süreyle uzatıldı, motosikletlerden alınan ÖTV oranı sıfırlandı.

3-7143 sayılı kanun hükümlerini ihlal edenler (1. Veya 2. Taksiti yatırmayanlar) ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, (28.Şubat 2019) yatırmaları halinde 7143 sayılı kanundan yararlanma haklarına tekrar kavuşacaklardır. Ayrıca 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

4- 2019 yılında MTV artış oranı, otomobiller, arazi araçları, motosikletler, minibüs, panelvan, kamyon, kamyonet ile helikopter ve uçaklarda uygulanan vergi oranları, yaş ve motor hacmine bakılmaksızın yüzde % 15.9 olarak belirlendi.

5- İmar barışından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı. (Son tarih 15.06.2019)

6- Fatura kesme ve düzenleme sınırı 2019 yılı tutarı 1.200 TL olarak belirlenmiştir.

7- 2019 yılı için Emlak vergisinde artış %11.86 olarak hesaplanacaktır. 2018 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2019 yılına ait emlak vergi değerleri 2018 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan %11,865 oranında artırılması suretiyle hesaplayacaktır.

8- Türk Ticaret Kanununun 1530’uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı 1.1.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 21,25 olarak belirlenmiştir.

Değişikliklerin ticari işlemlerinizde başarılar getirmesini temenni ederiz.

YORUM EKLE