banner37

SGK 'DA KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdür yardımcıları İsmail Batur ve Uğur Birdal Sosyal gazetemizi ziyaret etti. Ziyaret esnasında kayıt dışı istihdam ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

SGK 'DA KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdür yardımcıları İsmail Batur ve Uğur Birdal Sosyal gazetemizi ziyaret etti. Ziyaret esnasında kayıt dışı istihdam ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret ederek kayıt dışı istihdam ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan SGK müdür yardımcıları İsmail Batur ve Uğur Birdal sosyal devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte çalışarak kayıt dışı istihdamın önüne geçmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundular. Konu ile ilgili ayrıntılı ve önemli bilgiler veren İsmail Batur, “kayıt dışı istihdama neden olan birçok etkenden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatlarından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinç seviyesine sahip olmamalarıdır. Bu nedenle sosyal güvenlik kurumu olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız. Kayıt dışı ile mücadele araçlarımızdan biri olan denetimin temel amacı işverenlere idari para cezası uygulayarak kurumun gelirini artırmak değildir. Kurum, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktır” diyerek konuşmasını sürdürdü.

KURUMUMUZ, VATANDAŞLARIMIZA DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE KADAR ÇALIŞANIN YANINDADIR

Sosyal güvenliğinin önemine vurgu yapan Batur, “insanların hayat boyunca yaşam kalitesini etkileyen en önemli unsur sosyal güvence içinde olmaktır. Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir. Bu doğrultuda ülkemizde sosyal güvenlik hakkı, Anayasamızın 60’ıncı maddesindeki “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hüküm ile açıkça ortaya konmuştur. Vatandaşlarımızın gelecekle ilgili endişeleri azalmış, sisteme duyduğu güven ve bağlılık artmaya başlamıştır. Kurumumuz, vatandaşlarımıza doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra da hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda hizmetleri sunmaktadır” dedi.

ÇALIŞANLARIN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞTIRILMALARI ANAYASAL BİR HAKTIR

Kayıt dışı istihdamın sonuçlarına değinen Uğur Birdal, “kayıt dışı çalışanların sosyal güvenlik kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. Kayıt dışı istihdamın çalışanlar üzerinde birçok olumsuz etkisi vardır. En önemli olanları sayarsak, emekli olma hakları yoktur, yani çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımın muhtaç olur. Herhangi bir durumda sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı alamaz. Hayatlarını kaybetmeleri durumunda eş ve çocukları ölüm aylığından yararlanamazlar. İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından mahrum olurlar. İhbar ve kıdem tazminatı alamazlar. Yıllık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar” diyerek konuşmasına devam etti.

KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN PARÇASI OLMAYIN Kİ MAĞDURİYET YAŞAMAYIN

Kayıt dışı istihdamın işverenlerin üzerindeki etkisinden de bahseden Birdal, “Yapılacak denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezası uygulanır. Bunun sonucunda işyerinin kapanması riski de bulunmaktadır. Çünkü kayıt dışı istihdamın kamu yönetimi üzerinde de birçok etkisi bulunmaktadır. Bunları sıralayacak olursak, vergi ve prim kaybına, sosyal güvenlik açığına neden olur. Sosyal güvenlik sisteminde çalışan emekli dengesinin bozulmasına neden olacağı gibi, gelir dağılımın bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olacaktır. Biz buradan yerel gazetemiz aracılığıyla kayıt dışı istihdamın parçası olmayın ki mağduriyet yaşamayın diye ger türlü hakkınızı arayın ve koruyun diyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER