Ne Kadar Saklansa ve Gizlense de... Tarih Kusar Yinede İfşa Eder!...

Artık Yazılmayan bir çok şey yazılsın

su üstüne çıksın. 

Tartışılsın. 

Türk Milleti gerçekleri görsün

Bilsin

Öğrensin

Tarih yeniden yazılsın. 

Türklere yapılan Talkan ve Curcan Katliamı!

Tarih-i Taberi / Cilt 3/

70 sene süren Türk-Arap savaşlarının en ehemmiyetli noktaları ve sonuçları:

1- 100.000’in üstünde Türk katledilmiştir.

2- 50.000’in üstünde Türk genci köle ve cariye yapılmıştır.

3- Şehirler yağmalanmış , ganimet diye halkın herşeyi talan edilmiştir.

4- Tüm zenginlikler , tarihi yapıtlar yokedilmiş , yakılmış , yıkılmıştır.

5- Dünyanın en büyük katliamlarından biri olan “Talkan Katliamında” 40.000 Türkün kesilerek 24 kilometre yol süresince ağaçlarda sallandırılmıştır.( Tarihte örneği çok azdır.)

6- Aynı şekilde “Curcan Katliamında da esir alınan 40.000 Türk’ün nehir kenarında kafaları kesilmiş , nehrin suyu kıpkızıl olmuş , cesetler yine ağaçlarda sallandırılmıştır.

7- “Teslim olursanız canınız bağışlanacak” sözü hiç bir zaman yerine getirilmemiş , “Şeriat söz tanımaz” denilerek kadın-erkek kılıçtan geçirilmiştir.

8- Araplar tarihte yaşadıkları bu en büyük yağma ve talandan çok büyük servet ele geçirmişlerdir.

9- Türkler böyle bir vahşet ve mezalimi Çinlilerden bile görmemişlerdir.

10- Türk’ler bu katliamların ardından asimile edilir Araplaştırılır.. 

Bu tarihi gerçekler “islam etkilenmesin” düşüncesiyle gizlenmekte , söz edilmemektedir.

 Türke yapılan vahşetten İslam etkilenecekse  de etkilensin!

YORUM EKLE
YORUMLAR
Hasan yazıcı
Hasan yazıcı - 12 ay Önce

Nizemettin beyi Kutlarım;
Acı olan; Tarihimizi doğru düzgün bilmememizdir, Tatihte Türk milleti hiç bir zaman zulüm yapmamış, fakat hep zulme uğramıştır.