Gelişen süreçler gerek sosyal hayatımızda gerekse iş hayatımızda yeni değişikliklerin kapısını aralamakta. Özellikle artık elimizden düşürmediğimiz telefonların dahi bağlı olduğu internet ağları bizlere çok geniş bir dünyanın kapılarını aralamakta.

İnternet omurgasında her geçen gün artan değişikliklere Devlet kademeleri de kayıtsız kalamayarak birçok uygulamayı internet omurgası üzerinden hayata geçirmekte ve hizmetlerini bu ortamlarda sunmaktalar.

Uzun süredir E-uygulamalar ile hayatımızın bir parçası olan Vergi uygulamaları 01.01.2020 tarihinden itibaren yeni ve çok daha geniş bir sürece girecek.

  1. 01.01.2020 tarihinden itibaren herhangi bir vergi mükellefinin herhangi bir vergi mükellefine mal veya hizmet satışından doğan Satış faturası (Vergi dahil) 5.000.- TL’yi aştığı takdirde Gib (Gelir İdaresi Başkanlığı) Özel portalı üzerinden (https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html)  erişecekleri alandan interaktif şifreleri ile belgelerini düzenlemeleri gerekecektir.  Bu faturaların Kağıt ortamında kesilmesi faturaların geçersiz olmasına neden olacaktır.
  2. 01.01.2020 tarihinden itibaren herhangi bir vergi mükellefinin Vergi mükellefi olmayan son kullanıcıya  mal veya hizmet satışından doğan Satış faturası (Vergi dahil) 30.000.- TL’yi aştığı takdirde Gib (Gelir İdaresi Başkanlığı) Özel portalı üzerinden (https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html)  erişecekleri alandan interaktif şifreleri ile belgelerini düzenlemeleri gerekecektir .   

        Örnek 1 –  (E-Fatura- E –Arşiv mükellefi  mükellefi olmayan ) Gül Ltd.Şti. firması 02.01.2020 tarihinde  KDV dahil 4.800.- TL’lik bir satışı karşılığı  Koz Ltd.Şti. ‘ye kağıt ortamında fatura düzenleyebilecektir.

        Örnek 2 - (E-Fatura- E –Arşiv mükellefi  mükellefi olmayan ) Gül Ltd.Şti. firması 20.01.2020 tarihinde  KDV dahil 5.300.- TL’lik bir satışı karşılığı  Koz Ltd.Şti. ‘ye kağıt ortamında fatura düzenleyemeyecek. Şifresi ile eriştiği Gib özel portal üzerinden E-Arşiv faturasını kesecek ve belgeyi alıcı kişi-firmaya ulaştıracaktır.

  1. Burada dikkat edilecek bir huşuda bu düzenlenen belgelerin saklanmasıdır. Gib E-Arşiv üzerinden kesilen belgelerin 6 ay süresince saklanabileceğini belirtmekte ve saklama sorumluluğunu Mükelleflere yüklemektedir.

Bu durumda Mükellefler

  1. Tüm belgeleri kağıt ortamında tekrar basacak ve saklayacaklar.
  2. Özel Entegratör firmalar ile anlaşıp (belirli bir kontör karşılığı) saklama hizmetleri satına alacaklardır.
  3. Aynı gün içinde kesilen faturaların 5.000.- TL’yi aşması halinde kağıt faturalar iptal edilerek E-Arşiv belgesi kesilmesi gerekmektedir.
  4.  2018  Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler; 01/01/2020 Tarihin den itibaren zorunlu olarak e-deftere geçecektir.
  5.  2018 ve 2019  Hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  5 Milyon TL yi geçen mükellefler  01/07/2020 Tarihinde  zorunlu olarak  e faturaya geçeceği için 01/01/2021 Tarihinden itibaren E- Deftere geçmek zorundadır.
  6. Serbest Meslek Faaliyetleri yürütmekte olan (Avukat, Yeminli Mali Müşavir , Mli Müşavir , Doktor, Gümrük  Müşaviri vb.)  mükellefler  için ; 01/02/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olan Serbest meslek erbapları 01/HAZİRAN 2020 tarihin itibaren e-serbest meslek makbuzu kullanmak zorundadır.  Ancak 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar  ise ; işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna, kadar e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak zorunda kalacaklardır.
  7. E – İrsaliye uygulaması için ise ; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı  ; (veya satışları ile gayrisafl iş hasılatı) 25 Milyon TL  ve üzeri olan mükellefler  01/07/2020 Tarihinden itibaren e-İrsaliye kullanacaklardır.  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticareti ile iştigal eden tüccar ve komisyoncular      01.01.2020 Tarihinden itibaren  e-İrsaliye kullanacaklardır.

İyi Çalışmalar.

Ercan GÜMÜŞ SMMM